Genius but not really genius: A review of ‘About Us But Not About Us’

By ATRIA PACAÑA This is not a spoiler-free review. “About Us But Not About Us” is a well-made psychological drama.

 

Keep on reading:   Genius but not really genius: A review of ‘About Us But Not About Us’

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest from News>Tabloid PH News

Petmalu sa BPTmgaLatvia

Binalandra ng tambalan bella Tina Graudina at Anastasija Samoilova ng Latvia sa katatagan sa kanilang pitong