Trucker kinasa dagdag singil mga

Magnataas ng singil ang grupo trucker dahil sunod na pavura sa diesel presyo.

 

Keep on reading:   Trucker kinasa dagdag singil mga

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest from News>Tabloid PH News