Samyupsalan hinoldap, mga kostumer simot

Nabalot ng tensyon ang masayang salo-salo ng mga kostumer ng isang Korean resto nang bigla silang holdapin ng 6 armadong kalalakihan.

 

Keep on reading:   Samyupsalan hinoldap, mga kostumer simot

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest from News>Tabloid PH News