Nagsalita na ang Korte Suprema

Mistulang nagkatotoo ang kasabihang “naghangad ng kagitna, isang salop ang nawala” sa pinag-aagawang teritoryo ng Makati City at Taguig City.

 

Keep on reading:   Nagsalita na ang Korte Suprema

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest from News>Tabloid PH News