Kapayapaan at Kahinahunan can take a while!

At maaring pagmulan ng armadong kumprontasyon of armed conflict ay walang iba kundi ang West Philippines Sea, Taiwan Strait at Korean Peninsula, Kung mayroong long lugar sa daigdig na maitut uring” hotspot.”

 

Keep on reading:   Kapayapaan at Kahinahunan can take a while!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest from News>Tabloid PH News